ติดต่อลูกค้าสัมพันธ์ :095-5425121      095-5485121
เครื่องพ่นเปลวไฟ ก๊าซ ออกซิเจน -ไฮโดรเจน HHO สำหรับ ใช้เชื่อม อิเล็กทรอนิกส์ ,200A, 1200 วัตต์,ขนาด 300-320ลิตร (พร้อม ก้านปืน ก๊าซพ่นเปลวไฟ 2 ชุด (ฟรี))---200A 1200W Durable HHO Gas Oxygen Hydrogen
 • เครื่องพ่นเปลวไฟ ก๊าซ ออกซิเจน -ไฮโดรเจน HHO สำหรับ ใช้เชื่อม อิเล็กทรอนิกส์ ,200A, 1200 วัตต์,ขนาด 300-320ลิตร (พร้อม ก้านปืน ก๊าซพ่นเปลวไฟ 2 ชุด (ฟรี))---200A 1200W Durable HHO Gas Oxygen Hydrogen
 • เครื่องพ่นเปลวไฟ ก๊าซ ออกซิเจน -ไฮโดรเจน HHO สำหรับ ใช้เชื่อม อิเล็กทรอนิกส์ ,200A, 1200 วัตต์,ขนาด 300-320ลิตร (พร้อม ก้านปืน ก๊าซพ่นเปลวไฟ 2 ชุด (ฟรี))---200A 1200W Durable HHO Gas Oxygen Hydrogen
 • เครื่องพ่นเปลวไฟ ก๊าซ ออกซิเจน -ไฮโดรเจน HHO สำหรับ ใช้เชื่อม อิเล็กทรอนิกส์ ,200A, 1200 วัตต์,ขนาด 300-320ลิตร (พร้อม ก้านปืน ก๊าซพ่นเปลวไฟ 2 ชุด (ฟรี))---200A 1200W Durable HHO Gas Oxygen Hydrogen
 • เครื่องพ่นเปลวไฟ ก๊าซ ออกซิเจน -ไฮโดรเจน HHO สำหรับ ใช้เชื่อม อิเล็กทรอนิกส์ ,200A, 1200 วัตต์,ขนาด 300-320ลิตร (พร้อม ก้านปืน ก๊าซพ่นเปลวไฟ 2 ชุด (ฟรี))---200A 1200W Durable HHO Gas Oxygen Hydrogen
 • เครื่องพ่นเปลวไฟ ก๊าซ ออกซิเจน -ไฮโดรเจน HHO สำหรับ ใช้เชื่อม อิเล็กทรอนิกส์ ,200A, 1200 วัตต์,ขนาด 300-320ลิตร (พร้อม ก้านปืน ก๊าซพ่นเปลวไฟ 2 ชุด (ฟรี))---200A 1200W Durable HHO Gas Oxygen Hydrogen
 • เครื่องพ่นเปลวไฟ ก๊าซ ออกซิเจน -ไฮโดรเจน HHO สำหรับ ใช้เชื่อม อิเล็กทรอนิกส์ ,200A, 1200 วัตต์,ขนาด 300-320ลิตร (พร้อม ก้านปืน ก๊าซพ่นเปลวไฟ 2 ชุด (ฟรี))---200A 1200W Durable HHO Gas Oxygen Hydrogen
 • เครื่องพ่นเปลวไฟ ก๊าซ ออกซิเจน -ไฮโดรเจน HHO สำหรับ ใช้เชื่อม อิเล็กทรอนิกส์ ,200A, 1200 วัตต์,ขนาด 300-320ลิตร (พร้อม ก้านปืน ก๊าซพ่นเปลวไฟ 2 ชุด (ฟรี))---200A 1200W Durable HHO Gas Oxygen Hydrogen
 • เครื่องพ่นเปลวไฟ ก๊าซ ออกซิเจน -ไฮโดรเจน HHO สำหรับ ใช้เชื่อม อิเล็กทรอนิกส์ ,200A, 1200 วัตต์,ขนาด 300-320ลิตร (พร้อม ก้านปืน ก๊าซพ่นเปลวไฟ 2 ชุด (ฟรี))---200A 1200W Durable HHO Gas Oxygen Hydrogen
 • เครื่องพ่นเปลวไฟ ก๊าซ ออกซิเจน -ไฮโดรเจน HHO สำหรับ ใช้เชื่อม อิเล็กทรอนิกส์ ,200A, 1200 วัตต์,ขนาด 300-320ลิตร (พร้อม ก้านปืน ก๊าซพ่นเปลวไฟ 2 ชุด (ฟรี))---200A 1200W Durable HHO Gas Oxygen Hydrogen
 • เครื่องพ่นเปลวไฟ ก๊าซ ออกซิเจน -ไฮโดรเจน HHO สำหรับ ใช้เชื่อม อิเล็กทรอนิกส์ ,200A, 1200 วัตต์,ขนาด 300-320ลิตร (พร้อม ก้านปืน ก๊าซพ่นเปลวไฟ 2 ชุด (ฟรี))---200A 1200W Durable HHO Gas Oxygen Hydrogen
 • เครื่องพ่นเปลวไฟ ก๊าซ ออกซิเจน -ไฮโดรเจน HHO สำหรับ ใช้เชื่อม อิเล็กทรอนิกส์ ,200A, 1200 วัตต์,ขนาด 300-320ลิตร (พร้อม ก้านปืน ก๊าซพ่นเปลวไฟ 2 ชุด (ฟรี))---200A 1200W Durable HHO Gas Oxygen Hydrogen
 • เครื่องพ่นเปลวไฟ ก๊าซ ออกซิเจน -ไฮโดรเจน HHO สำหรับ ใช้เชื่อม อิเล็กทรอนิกส์ ,200A, 1200 วัตต์,ขนาด 300-320ลิตร (พร้อม ก้านปืน ก๊าซพ่นเปลวไฟ 2 ชุด (ฟรี))---200A 1200W Durable HHO Gas Oxygen Hydrogen
 • เครื่องพ่นเปลวไฟ ก๊าซ ออกซิเจน -ไฮโดรเจน HHO สำหรับ ใช้เชื่อม อิเล็กทรอนิกส์ ,200A, 1200 วัตต์,ขนาด 300-320ลิตร (พร้อม ก้านปืน ก๊าซพ่นเปลวไฟ 2 ชุด (ฟรี))---200A 1200W Durable HHO Gas Oxygen Hydrogen
 • เครื่องพ่นเปลวไฟ ก๊าซ ออกซิเจน -ไฮโดรเจน HHO สำหรับ ใช้เชื่อม อิเล็กทรอนิกส์ ,200A, 1200 วัตต์,ขนาด 300-320ลิตร (พร้อม ก้านปืน ก๊าซพ่นเปลวไฟ 2 ชุด (ฟรี))---200A 1200W Durable HHO Gas Oxygen Hydrogen
 • เครื่องพ่นเปลวไฟ ก๊าซ ออกซิเจน -ไฮโดรเจน HHO สำหรับ ใช้เชื่อม อิเล็กทรอนิกส์ ,200A, 1200 วัตต์,ขนาด 300-320ลิตร (พร้อม ก้านปืน ก๊าซพ่นเปลวไฟ 2 ชุด (ฟรี))---200A 1200W Durable HHO Gas Oxygen Hydrogen
 • เครื่องพ่นเปลวไฟ ก๊าซ ออกซิเจน -ไฮโดรเจน HHO สำหรับ ใช้เชื่อม อิเล็กทรอนิกส์ ,200A, 1200 วัตต์,ขนาด 300-320ลิตร (พร้อม ก้านปืน ก๊าซพ่นเปลวไฟ 2 ชุด (ฟรี))---200A 1200W Durable HHO Gas Oxygen Hydrogen
 • เครื่องพ่นเปลวไฟ ก๊าซ ออกซิเจน -ไฮโดรเจน HHO สำหรับ ใช้เชื่อม อิเล็กทรอนิกส์ ,200A, 1200 วัตต์,ขนาด 300-320ลิตร (พร้อม ก้านปืน ก๊าซพ่นเปลวไฟ 2 ชุด (ฟรี))---200A 1200W Durable HHO Gas Oxygen Hydrogen

See larger image and other views (with zoom)

เครื่องพ่นเปลวไฟ ก๊าซ ออกซิเจน -ไฮโดรเจน HHO สำหรับ ใช้เชื่อม อิเล็กทรอนิกส์ ,200A, 1200 วัตต์,ขนาด 300-320ลิตร (พร้อม ก้านปืน ก๊าซพ่นเปลวไฟ 2 ชุด (ฟรี))---200A 1200W Durable HHO Gas Oxygen Hydrogen

Water welding machine, 2 year warranty. Exceptional durability, the design life of electrolytic container is up to 10 years, and Electrical parts can be used within 5 years.

   |   111 Transactions

รหัสสินค้า:APM-MS-200A2-L-1200W

 • ราคา Unit : ฿ 44,064 - 48,960/set   (ขอส่วนลดพิเศษ) (สินค้าถึงภายใน 7-15 วัน)

  ราคาขายส่ง :
  • จำนวน (sets) ส่วนลด Amount/set
   1. 1 0% ฿48,960
   2. 2 - 50 5% ฿46,512
   3. 51 - 100 10% ฿44,064
  • Need more quantities, please click Bulk Order
 • กรุณาเลือกประเภท
  Double Guns Three Guns Four Guns
 • จำนวน: set(s) Total Cost: ฿48,960
 • น้ำหนักการส่ง: 57.2lb (26kg) freightขนส่งสินค้า

 • Submit your order online to get membership points, a proforma invoice will be sent to you after you submit the order.
  Add to Cart

Buyer Protection


เครื่องพ่นเปลวไฟ ก๊าซ ออกซิเจน -ไฮโดรเจน HHO สำหรับ ใช้เชื่อม อิเล็กทรอนิกส์  ,200A, 1200 วัตต์,ขนาด 300-320ลิตร  (พร้อม ก้านปืน ก๊าซพ่นเปลวไฟ 2 ชุด (ฟรี))

คำอธิบาย : 

เครื่องพ่นเปลวไฟ ก๊าซอะเซทิลีน (ออคซิ-ไฮโดรเจ็น)  ( ทำงานโดยใช้ น้ำ ,อิเล็กโทรไล  ออกซิเจน , เปลวไฟไฮโดรเจน) เป็นสินค้า พลังงานไฮโดรเจน ซึ่งเป็นเทคโนโลยีชั้นสูง บนพื้นฐานหลักการ ของกระบวนการ  แยกสลายสารด้วยความร้อน  สำหรับแยกไฮโดรเจน   และออกซิเจนจากโมเลกุลน้ำ  สำหรับสร้าง ไฮโดรเจน ซึ่งผสมผสลานกันกับ เทคโนโลยี่ นวัตกรรมใหม่ ซึ่งหากใช้ ในอุตสาหกรรมเครื่องประดับ จะมีชื่อเรียกว่า "เครื่องเชื่อมด้วย ส่วนผสมของน้ำ" หรือ จากการละลาย ไฮโดรเจนและออกซิเจน หรือสามารถเรียกว่า "เครื่องเชื่อม"  หากใช้ในอุตหกรรมเกี่ยวกับ แก้ว จะใช้ชื่อเรียกว่า "เครื่องขัดด้วยเปลวไฟ" ด้วยตัวเครื่อง รูปแบบคู่ 3+3 ชั้น ,วัสดุสแตนเลส ซึ่งมีความพิเศษ 

ปริมาณรวม : 4050 มล. 

ความแรงของเปลวไฟ: ความแรงอย่างต่อเนื่อง สำหรับ 1 หัวฉีดขนาดใหญ่ :  ขนาดหัวฉีด เปลวไฟ  1 ม.ม. หรือ 2 D = 0.6 ม.ม., 4 C = 0.5 ม.ม., 4 B = 0.4 ม.ม., 5/6 A = 0.3 ม.ม.


คุณประโยชน์

• เปลวไฟ ออคซิ-ไฮโดรเจ็น นี้ ปลอดสารคาร์บอน 

 •ด้วยเปลวไฟซึ่งขนาดเล็ก   แต่ให้อุณหภูมิที่สูง

• มีความปลอดภัย และง่ายสำหรับการใช้งาน 

• มีความปลอดภัย  และไร้มลพิษ 

• ราคาไม่แพง และอื่นๆอีกมากมาย 

 

200A 1200W Durable HHO Gas Oxygen Hydrogen Flame Generator for Platinum Ring Welding/Electronic Motor Brazing, 300-320L with 2 Gas Torches free

Description: 
Oxyhydrogen flame generator (water electrolyzed oxygen & hydrogen flame generator) is a hydrogen energy hi-tech product. Based on the principle of electrolyzing water to generate hydrogen, it combines several inventions and innovative technology. In jewelry industry, it is called “water welding machine” or “hydrogen & oxygen melting / welding machine”, while in organic glass industry, it is called “fire-polishing machine”. Double cell body, 3+3 layers. Special stainless still.
Total Volume: 4050ml.
Flame Strength: Continuously for 1 big nozzle = 1 mm fire nozzle, or 2 D = 0.6 mm, 4 C = 0.5 mm, 4 B = 0.4 mm, 5/6 A = 0.3 mm.

Advantages:

• no-carbon oxyhydrogen flame
• small flame with high temperature 
• safe and easy to use
• reliable, no-pollution
• low cost.etc

การประยุกต์ใช้งาน :  

อุตสาหกรรมเครื่องประดับ:

• สำหรับ ใช้เชื่อมสายโซ่ ซึ่งผลิตจาก  วัสดุ ทองคำขาว, ทอง, เงิน, ทองแดง, สแตนเลส  และอื่นๆอีกมากมาย 

• ใช้สำหรับ ตกแต่ง ช่องขนาดเล็ก บนเครื่องประดับ รวมถึงอัญมณี

• ใช้สำหรับการ ซ่อมแซม ปรับแต่ง ผลิตงาน เกี่ยวกับ เครื่องประดับ และอัญมณี (ใช้เชื่อม ดัดแปลง และปรับแต่ง  )

 

Jewelry Industry:
• For welding kinds of chain and string made of platinum, gold, silver, copper, stainless steel, etc.
• For mending tiny sand holes on jewelry casting.
• For jewelry repairing (reforming, casting, welding).

สำหรับใช้  ในงานด้านอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

• ใช้สำหรับ  เชื่อมลวดสายไฟ  

• ใช้สำหรับ เชื่อม แผ่นเวเฟอร์ LED

• ใช้สำหรับ แผงวงจรไฟฟ้า

 

Electronic Industry:
• For welding enameled wire.
• For welding LED wafer.
• For flame-treating circuit board.

อุตสาหกรรมทางการแพทย์:

• ใช้สำหรับ เชื่อม อุปกรณ์โลหะ ใช้สำหรับปรับแต่ง เกี่ยวกับช่องรูต่างๆ ในงาน ทันตกรรม

• ไร้สารคาร์บอน โดยเปลวไฟนี้  ใช้ ฆ่าเชื่อโรคได้ 

สำหรับใช้ใน งานอุตสาหกรรมแก้ว

ใช้ขัด วัสดุ อะคริลิกได้เป็นอย่างดี และรวดเร็ว (วัสดุแก้ว) สามารถใช้แก้ปัญหาเกี่ยวกับ การเจียร ซึ่งมีความยากได้เป็นอย่างดี 

 

Medical Industry:
• For welding metal fittings and mending sand holes in dentistry.
• For no-carbon flame disinfection or glass seal. 
Organic Glass Industry:
Quick and fine polishing for acryl (organic glass), solving problems that grinding wheel cannot achieve.

 

 

 • ทั้งหมด
 • คำแนะนำ
 • รายละเอียดสินค้า
 • การส่งสินค้า
 • การชำระเงิน
 • อื่น ๆ
ถามคำถาม

เลือกหัวข้อ:

รายละเอียดสินค้า การส่งสินค้า การชำระเงิน อื่น ๆ


Content:


แนบไฟล์:

Preview Size State Operation


รหัสยืนยัน:

การส่งสินค้า :
We ship to more than 200 countries and 300 ports worldwide!
By Express: 3-5 business days
By Sea: 20-60 business days
How much to ship to
my place?
การชำระเงิน:
T/T Bank Transfer:
:
:

Video Guide:

เข้าสู่ระบบ E-mail สำหรับข้อเสนอพิเศษ

อัพเดท ส่วนลด ข้อเสนอพิเศษ รายการฟรี และ รางวัลเงินสด

หาข้อมูลเพิ่มเติม>>

ดูโปรโมชั่นของเราในสัปดาห์นี้.

www.Sign-in-Thai.com, It is the biggest online supplier of sign products in Thailand and specialized in providing One Stop Solution for customers to select AD equipments, AD consuming materials, sign exhibition products, etc. We have set up overseas branches in 6 foreign countries in order to provide better service for our customers all over the world. Our products cover all field of the AD and signage and all the products we supply are made in accordance with international quality standards as a result that, at present, we have more than 9,000 products online for sale. Since we implement the centralized purchasing, all the products are quoted with competitive prices and good quality.