ติดต่อลูกค้าสัมพันธ์ :095-5425121      095-5485121
in stock
เครื่องดัดป้ายตัวอักษรโลหะ เรืองแสง   แกนคู่    รูปแบบนิวเมติก   สำหรับทำป้ายตัวอักษร เรืองแสง   LED --- Pneumatic Dual-axis Metal Strip Letter Bending Machine(100mm)
 • เครื่องดัดป้ายตัวอักษรโลหะ เรืองแสง   แกนคู่    รูปแบบนิวเมติก   สำหรับทำป้ายตัวอักษร เรืองแสง   LED --- Pneumatic Dual-axis Metal Strip Letter Bending Machine(100mm)
 • เครื่องดัดป้ายตัวอักษรโลหะ เรืองแสง   แกนคู่    รูปแบบนิวเมติก   สำหรับทำป้ายตัวอักษร เรืองแสง   LED --- Pneumatic Dual-axis Metal Strip Letter Bending Machine(100mm)
 • เครื่องดัดป้ายตัวอักษรโลหะ เรืองแสง   แกนคู่    รูปแบบนิวเมติก   สำหรับทำป้ายตัวอักษร เรืองแสง   LED --- Pneumatic Dual-axis Metal Strip Letter Bending Machine(100mm)
 • เครื่องดัดป้ายตัวอักษรโลหะ เรืองแสง   แกนคู่    รูปแบบนิวเมติก   สำหรับทำป้ายตัวอักษร เรืองแสง   LED --- Pneumatic Dual-axis Metal Strip Letter Bending Machine(100mm)
 • เครื่องดัดป้ายตัวอักษรโลหะ เรืองแสง   แกนคู่    รูปแบบนิวเมติก   สำหรับทำป้ายตัวอักษร เรืองแสง   LED --- Pneumatic Dual-axis Metal Strip Letter Bending Machine(100mm)
 • เครื่องดัดป้ายตัวอักษรโลหะ เรืองแสง   แกนคู่    รูปแบบนิวเมติก   สำหรับทำป้ายตัวอักษร เรืองแสง   LED --- Pneumatic Dual-axis Metal Strip Letter Bending Machine(100mm)
 • เครื่องดัดป้ายตัวอักษรโลหะ เรืองแสง   แกนคู่    รูปแบบนิวเมติก   สำหรับทำป้ายตัวอักษร เรืองแสง   LED --- Pneumatic Dual-axis Metal Strip Letter Bending Machine(100mm)

See larger image and other views (with zoom)

เครื่องดัดป้ายตัวอักษรโลหะ เรืองแสง แกนคู่ รูปแบบนิวเมติก สำหรับทำป้ายตัวอักษร เรืองแสง LED --- Pneumatic Dual-axis Metal Strip Letter Bending Machine(100mm)

Foot switch, easy operation, Dual-axis pneumatic fixes materials, more powerful!

   |   169 Transactions

รหัสสินค้า:CS-PLBM-005

Buyer Protection

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครื่องดัดป้ายตัวอักษรโลหะ  เรืองแสง     แกนคู่       รูปแบบนิวเมติก      สำหรับทำป้ายตัวอักษร  เรืองแสง     LED     

คำอธิบาย : 

•เครื่องดัด    ป้ายตัวอักษรโลหะ      แกนคู่       รูปแบบนิวเมติกนี้      สามารถดัด      แผ่นโลหะ        ได้อย่างรวดเร็ว        และถูกต้อง       และใช้ระบบนิวเมติก  สำหรับทำการยึดวัสดุ     โดยกระบอกสูบ    ของตัวเครื่อง     สามารถรองรับน้ำหนักได้   70 กิโลกรัม   ซึ่งไม่ต้องห่วงว่า   จะไม่สามารถยึดวัสดุได้      และสามารถใช้ดัด  แถบอลูมิเนียม  แผ่นเหล็ก     และสแตนเลส    ได้อย่างมืออาชีพ  

 

 

•สามารถ  ใช้ดัดแผ่นโลหะ   ได้อย่างรวดเร็ว  และมีความละเอียดแม่นยำ   (   จะได้ผลดีที่สุด     หากใช้งานร่วมกับ      เครื่องเซาะร่อง   สำหรับดัดป้ายตัวอักษร  โลหะ      รุ่น  CS-MBBT-001     )


 

 

คุณสมบัติ: 

• เครื่องดัด       ป้ายตัวอักษรโลหะ      แกนคู่      รูปแบบนิวเมติกนี้         ไม่จำเป็นต้องใช้แถบวัสดุ    สิ้นเปลื้องมากจนเกินไป      โดยสามารถใช้ดัดมุมวัสดุ         ได้เกือบทุกชนิด          และใช้สำหรับ        ทำป้ายตัวอักษรโลหะ   

• ตัวเครื่องสามารถใช้ดัด      แถบวัสดุได้หลายช่วง          และสามารถใช้สร้างระยะห่าง    5 ซ.ม.    ระหว่าง   2 มุม       ซึ่งเหมาะสำหรับใช้       ทำป้ายตัวอักษรโลหะ   

• ตัวเครื่องมาพร้อม     สวิตช์เหยียบ      ซึ่งง่ายต่อการใช้งาน       ด้วยรูปแบบ      กระบอกสูบแกนคู่      สำหรับใช้ยึดวัสดุ           และให้ประสิทธิภาพการทำงาน        ที่ยอดเยี่ยม 

• สามารถใช้ดัด      แถบวัสดุเหล็ก      ขนาด 1.2 ม.ม  . ,  แถบอลูมิเนียม  ขนาด 1.2 ม.ม. ,   แถบสแตนเลส  ขนาด 1.0 ม.ม.       สามารถใช้หนีบวัสดุ      ที่มีความสูงถึง 10 ซ.ม.     


 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Pneumatic Dual-axis Metal Strip Letter Bending Machine for Making LED Letter Signs

Description: 

 

• Pneumatic Letter Bending Machine: It is pneumatic to fasten materials. The cylinder used by this machine can bear 70kg of weight. No worry about cannot fasten the material. It specializes in bending aluminum edges, iron sheets and stainless steel.  • It can bend metal sheets quickly and accurately (It will attain the best effect if you use with CS-MBBT-001 metal slot bending machine).  

 

 Features:
• The pneumatic bending machine’s angle bending function doesn’t require too much of the strips, for the bending machine can be used to bend nearly all kinds of angles used for aluminum letter signs. 
•The pneumatic bending machine can bend many ranges of edges, and can even make a 5cm distance between two angles, more suitable for making letter signs. 
• The pneumatic bending machine features a foot switch, very convenient to operate, with a double-axle cylinder to fasten materials. It is very powerful.
• It can bend iron 1.2 mm, aluminium: 1.2 mm, stainless steel: 1.0mm, effective flanging height is 10 cm.


Pneumatic Letter Bending Machine for Bending Metal LettersPneumatic Letter Bending Machine for Making LED Letter Signs 1
Pneumatic Letter Making Machine for Making LED Letter Signs
Pneumatic Letter Bending Machine Tool


 

การใช้งาน :  

1. เปิดเครื่องดัด    ตัวอักษรโลหะ     รูปแบบนิวเมติกนี้     ออกมา       เชื่อมต่อช่องแรงดันอากาศ       ของสวิทช์เหยียบ     เข้ากับท่ออากาศ 

2. เหยียบสวิตช์       เพื่อตรวจสอบว่าตัวเครื่อง      สามารถทำงานได้ดี       เป็นปกติ        ปล่อยสวิทช์เหยียบ        และวางแถบโลหะ       เข้าไป       ในตัวเครื่อง   

3.จัดตำแหน่งแถบโลหะ       และเหยียบสวิทช์         เพื่อยึดแถบวัสดุ         กำหนดการดัด      ด้วยมือ    โดยคันโยก            ตามตำแหน่งมุมที่ต้องการ      

4 ควบคุมการดัดด้วยมือ      จนกว่าจะได้มุม      ที่ต้องการ

5.ปล่อยสวิทช์เหยียบ      นำแถบวัสดุออกมา        และปิดเครื่อง  

คำแนะนำ :

• คุณควร      วางเครื่องดัดตัวอักษร       รูปแบบนิวเมติกนี้       ยึดไว้บนพื้นที่ราบ           คุณอาจเจาะรู      เพื่อติดตั้งตลับลูกปืน    ของตัวเครื่อง   ซึ่งหากคุณไม่ยึด         เครื่องดัดตัวอักษรโลหะนี้        คุณอาจจะไม่สามารถ      ใช้งานได้อย่างง่ายดาย

 • โปรดระวัง      ตัวเครื่องหนีบนิ้วมือ        ระหว่างใช้งาน       เนื่องจากตัวเครื่อง       มีหลายสิบกิโลกรัม      และมีแรงดันลม       เป็นอย่างมาก  

1.Open the pneumatic letter bending machine, connect the air inlet of the foot switch with the air pipe;
2.Press the foot switch to check that the machine is in working order; Release the switch and put the metal strips in;
3.Align the strip position, and press the foot switch to clamp the strip;
4.Mannually regulate the handle until bending the required angle;
5.Release the foot switch, take out the strip, and close the machine.Tips:
• You had better fasten the pneumatic bending machine on a flatbed. You may dig a hole to install the bearing of the pneumatic bending machine. If you don’t fasten the bending machine, you won’t easily use it. 
• Avoid your hand being pinched by the pneumatic bending machine, for it has dozens of kilos and its pressure is unbearable. 

 

 

Dual-axis Metal Channel Letter Angle Bender Bending Tools

 

ชุดอุปกรณ์ดัดมุม    ป้ายตัวอักษรโลหะ   แกนคู่ 

 

 

 

 

 

Mini Metal Letters Angle Bender Bending Tools

 

 เครื่องดัด  ป้ายตัวอักษรโลหะ ขนาดเล็ก

 

 

 

 

Pneumatic Dual-axis Metal Letter Angle Bending Machine

 

 

 

เครื่องดัด    ป้ายตัวอักษร   โลหะ ,แกนคู่  (  รูปแบบ   นิวเมติก  )

 

 

 

 

ระดับความหนาสูงสุด     ของวัสดุ   ที่สามารถ     นำมาใช้ดัดได้ :  1.2ม.ม

 

Maximum Working Thickness: 1.2mm

ะดับความหนา    สูงสุด    ของวัสดุที่สามารถ     นำมาใช้ดัดได้ :  1 ม.ม

Maximum Working Thickness: 1mm

 

ระดับความหนา    สูงสุด   ของวัสดุ ที่สามารถ     นำมาใช้ดัดได้ :  1.2 ม.ม

 

Maximum Working Thickness: 1.2mm

 

ส่วนใหญ่     ใช้สำหรับ      ดัดป้ายตัวอักษร      วัสดุอลูมิเนียม

 

Mainly used for bending aluminum material edges.

ส่วนใหญ่    ใช้สำหรับ     ดัดขอบวัสดุเหล็ก

Mainly used for bending steel material edges.

 

ส่วนใหญ่ใช้สำหรับ   ดัดป้ายตัวอักษร วัสดุ   อลูมิเนียม

 

Mainly used for bending aluminum material edges.

 

น้ำหนักเครื่อง   :    5.05 กิโลกรัม 

 

Machine Weight is 5.05kg

เครื่องน้ำหนัก 1.65kg

Machine Weight is 1.65kg

 

น้ำหนักเครื่อง   6.65    กิโลกรัม

 

Machine Weight is 6.65kg

 

สามารถใช้ดัด      แผ่นวัสดุ       โดยไม่ทำให้แผ่นวัสดุนั้น      ตกหล่นออก       จากเครื่อง       เมื่อทำการดัด     วัสดุสแตนเลส      คุณควรยึดวัสดุ       ให้แน่นและมั่นคง ก่อนทำการดัด  ซึ่งจะช่วยให้สามารถ     ทำการดัดได้      อย่างสมบูรณ์แบบละเอียดแม่นยำ     ได้มากยิ่งขึ้น

 


Plate space can be adjusted, which makes the bending material not to fall automatically when bending iron stainless steel. You can fasten materials firmly and bend more perfect and accurate angles.

 

พื้นที่ยึดแผ่นวัสดุ        มีขนาดความกว้างที่ขนาด   1.5 ม.ม.

 

The plate space is fixed, width is 1.5mm

 

สามารถใช้ดัด   แผ่นวัสดุ    ซึ่งไม่ทำให้แผ่นวัสดุ     ตกหล่นออกจากเครื่อง    เมื่อทำการดัด     แผ่นวัสดุสแตนเลส    คุณควรยึดวัสดุ     ให้แน่นอย่างมั่นคง   ก่อนทำการดัด    ซึ่งจะช่วยให้     สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการดัด    ได้อย่างสมบูรณ์แบบ     ละเอียดแม่นยำ     ได้มากยิ่งขึ้น

 

Plate space can be adjusted, which makes the bending material not to fall automatically when bending iron stainless steel. You can fasten materials firmly and bend more perfect and accurate angles.

 

ราคา อยู่ในระดับปานกลาง 

 

Price is medium

มีราคา ที่ต่ำ

มีราคาสูง

Price is relatively high

 

สามารถสร้าง    ระยะห่าง ระหว่าง 2 มุม ที่ 10 ซ.ม

 

Can make a 10cm distance between two angles

 

สามารถสร้าง ระยะห่าง ระหว่าง 2 มุม ที่ 10 ซ.ม.

 

Can make a 10cm distance between two angles

สามารถดัด     ขอบป้ายตัวอักษรได้       หลายช่วง    และยังสามารถ    สร้างระยะห่าง     ระหว่างสองมุม     ที่ขนาด  5   ซ.ม

Can bend many ranges of edges, and can even make a 5cm distance between two angles

 

ใช้ออกแบบ     และดัดป้ายตัวอักษร โลหะด้วยมือ    ซึ่งสามารถ   ประหยัดแรงงาน  ได้เป็นอย่างดี

 

 

Manual operation, dual-axis design, labor saving.

 

ใช้ดัดตัวป้ายตัวอักษร    โลหะ    ขนาดเล็ก ด้วยมือ ,มีน้ำหนักเบา

 

Manual operation, small size and light in weight

รูปแบบการทำงาน   ระบบนิวเมติก    พร้อมสวิทซ์เหยียบ     และ   2 แกนดัด สำหรับการออกแบบ    การดัดป้ายตัวอักษร โลหะ     สามารถลดแรง     สำหรับการดัดได้     เป็นอย่างดี

Pneumatic operation, with a foot switch, dual-axis design, labor saving
 


 

การนำไปประยุกต์ใช้งาน : 

เครื่องดัดป้ายตัวอักษร     รูปแบบนิวแมติกนี้    ถูกนำมาใช้      อย่างแพร่หลายสำหรับ       ดัดแถบอลูมิเนียม     อีกทั้งคุณยังสามารถใช้ดัดแผ่นโลหะ  และแผ่นสแตนเลส   ซึ่งเราของแนะนำ       ให้คุณทำการเซาะร่องก่อน         หากวัสดุที่   มีความหนา     และไม่ได้เซาะร่อง          คุณจะไม่สามารถ        ใช้งานเครื่องนี้        สำหรับดัดได้
The pneumatic bending machine is mainly used for bending aluminum material edges. Although you can use it to bend sheet metal and stainless steel, we suggest you only use it to bend the ones which have been slotted. If the material has not been slotted yet and is very thick, you cannot use the bending machine to work. 

 • ทั้งหมด
 • คำแนะนำ
 • รายละเอียดสินค้า
 • การส่งสินค้า
 • การชำระเงิน
 • อื่น ๆ
Q
Can we use this tool to bend channel letter coil? After flanging the width will be 5 inch (about 120mm)
By Jul 06,2015
A
Hello friend,thanks for your questions.Kindly note it can be used to bend iron 1.2 mm, aluminium: 1.2 mm, stainless steel: 1.0mm, effective flanging height is 10 cm.Could you tell me the material of your Channel letter coil?
By Sign-in-thai Jul 06,2015
Q
what is TOTAL cost to ship to California U.S.A.
By Mar 14,2015
A

Hello dear friend,TOTAL cost to ship to California U.S.A. is 79usd.


By Sign-in-thai Mar 16,2015
Q
Does your: Pneumatic Dual-axis Metal Strip Letter Bending Machine for Making LED Letter Signs Include Shipping in Price $117.25 ? thank you
By Mar 14,2015
A

Dear Friend,thank you for your questions.Yes,it can be used for making LED letter Signs,and it is mainly used for bending aluminum material edges.Total shipping cost to USA is 79usd-84usd.


By Sign-in-thai Mar 16,2015
Q
How much is fedex freight? Is visa mastercard payment accepted?
By Mar 02,2015
A

Dear friend,thanks for your question.Kindly tell me your address,so we can check air shipping cost.And,it should be no problem to make payment by Visa mastercard.Any questions,feel free to tell us.


By Sign-in-thai Mar 02,2015
Q
hi i want to see a video too. thanks in advantage
By Feb 09,2015
A

 Dear sir,thanks for your question.Please view video from our "Product page",and click"video".


By Sign-in-thai Feb 09,2015
Q
How long will shipping be on this product to Illinois?
By Feb 05,2015
A

 Dear,thank for your question.If choosing fedex,need 3-5 working days.


By Sign-in-thai Feb 05,2015
Q
What is the useful hight on that mashine ? Do I need to have a compressor to work with?
By Nov 30,2014
A

Dear guest,thanks for questions.The useful hight is 100mm,it is necessary to prepare one air compressor.Have a good day.


By Sign-in-thai Dec 04,2014
Q
I want to see working video of this machine. Thanks Harpreet 6478540049
By Sep 14,2014
A

 Hello, thanks for your quesitons, here could you tell us your email then we will send video to you soon. Thank you


By Sign-in-thai Sep 18,2014
ถามคำถาม

เลือกหัวข้อ:

รายละเอียดสินค้า การส่งสินค้า การชำระเงิน อื่น ๆ


Content:


แนบไฟล์:

Preview Size State Operation


รหัสยืนยัน:

การส่งสินค้า :
We ship to more than 200 countries and 300 ports worldwide!
By Express: 3-5 business days
By Sea: 20-60 business days
How much to ship to
my place?
การชำระเงิน:
T/T Bank Transfer:
:
:

Video Guide:

เข้าสู่ระบบ E-mail สำหรับข้อเสนอพิเศษ

อัพเดท ส่วนลด ข้อเสนอพิเศษ รายการฟรี และ รางวัลเงินสด

หาข้อมูลเพิ่มเติม>>

ดูโปรโมชั่นของเราในสัปดาห์นี้.

www.Sign-in-Thai.com, It is the biggest online supplier of sign products in Thailand and specialized in providing One Stop Solution for customers to select AD equipments, AD consuming materials, sign exhibition products, etc. We have set up overseas branches in 6 foreign countries in order to provide better service for our customers all over the world. Our products cover all field of the AD and signage and all the products we supply are made in accordance with international quality standards as a result that, at present, we have more than 9,000 products online for sale. Since we implement the centralized purchasing, all the products are quoted with competitive prices and good quality.