ติดต่อลูกค้าสัมพันธ์ :095-5425121      095-5485121
ใบมีดตัดไวนิล,   สติ๊กกอร์   45  องศา   Roland    (  5 ชิ้น  /  แพ็ค  ) --- 45 Degree Small Roland Vinyl Cutter Compatible Blades, N Grade 5pcs/ pack
 • ใบมีดตัดไวนิล,   สติ๊กกอร์   45  องศา   Roland    (  5 ชิ้น  /  แพ็ค  ) --- 45 Degree Small Roland Vinyl Cutter Compatible Blades, N Grade 5pcs/ pack
 • ใบมีดตัดไวนิล,   สติ๊กกอร์   45  องศา   Roland    (  5 ชิ้น  /  แพ็ค  ) --- 45 Degree Small Roland Vinyl Cutter Compatible Blades, N Grade 5pcs/ pack
 • ใบมีดตัดไวนิล,   สติ๊กกอร์   45  องศา   Roland    (  5 ชิ้น  /  แพ็ค  ) --- 45 Degree Small Roland Vinyl Cutter Compatible Blades, N Grade 5pcs/ pack
 • ใบมีดตัดไวนิล,   สติ๊กกอร์   45  องศา   Roland    (  5 ชิ้น  /  แพ็ค  ) --- 45 Degree Small Roland Vinyl Cutter Compatible Blades, N Grade 5pcs/ pack
 • ใบมีดตัดไวนิล,   สติ๊กกอร์   45  องศา   Roland    (  5 ชิ้น  /  แพ็ค  ) --- 45 Degree Small Roland Vinyl Cutter Compatible Blades, N Grade 5pcs/ pack

See larger image and other views (with zoom)

ใบมีดตัดไวนิล, สติ๊กกอร์ 45 องศา Roland ( 5 ชิ้น / แพ็ค ) --- 45 Degree Small Roland Vinyl Cutter Compatible Blades, N Grade 5pcs/ pack

   |   1 Transactions

รหัสสินค้า:RCCB-ROLAND45-N

Buyer Protection

ใบมีดตัดไวนิล,     สติ๊กกอร์      45    องศา     Roland       (    5 ชิ้น   /   แพ็ค   )
คำอธิบาย: 
ใบมีดนี้       ถูกออกแบบมา      เพื่อทดแทนใบมีด        ชนิดเก่าของคุณ      สำหรับการใช้งาน         ร่วมกับเครื่องตัดไวนิล    Redsail    ใบมีดมีขนาด 45 องศา     สำหรับการใช้ตัดไวนิล    ที่มีขนาดบาง    หรือไวนิลที่มีขนาดมาตรฐาน     เมื่อแกะใบมีดออก    สำหรับการใช้งาน   โปรดเก็บใบมีดทดแทนไว้ใกล้ๆ       เพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องเสียเวลา    ระหว่างการผลิตผลงาน     ซึ่งใบมีดเหล่านี้      มีความสำคัญสำหรับ    การตัดการ ,   การถ่ายความร้อน      และเข้าสู่กระบวน       การผลิตผลงาน       ใบมีสำรองที่เก็บไว้ในสถาน       ที่ใกล้เคียง          กับการทำงานนั้น  สำหรับ      เพื่อปรับการใช้งานเกี่ยวกับ         ความลึกที่หลากหลาย      ของไวนิล      ใบมีด     45   องศานี้        เหมาะสมสำหรับ    การใช้งานโดยทั่วไป    ซึ่งให้ผลผลิตของชิ้นงาน      ออกมาอย่างดี      เป็นอย่างมาก     สามารถตัดได้       ทั้งตัวอักษร    ที่มีขนาดใหญ่     และตัวอักษรที่มีขนาดเล็ก     จากแผ่นไวนิล      ซึ่งใน 1 แพ็ค      มีใบมีดทั้งหมด 5 ชิ้น


คุณลักษณะที่โด่ดเด่น     ของสินค้า : 
•ใบมีดผลิตจาก       วัสดุคาร์ไบด์,ซีเมนต์     วัสดุคาร์ไบด์นี้      เป็นวัสดุที่มีค วามแข็งแรง       ทนทานเป็นอย่างสูง     ซึ่งให้อายุการใช้งานที่ยาวนาน     เพื่อตอบสนองความต้องการ       สำหรับการตัด      ของคุณได้เป็นอย่างดี
•ผลิตขึ้นโดย      ระบบคอมพิวเตอร์      ควบคุมเครื่อง CNC
•ส่งผลให้กระบวนการแกะสลัก       สามารถเป็นไป      อย่างรวดเร็วมาก

• ใบมีดอยู่    ที่ขนาด 45 องศา    ซึ่งเป็นขนาดที่มาตรฐาน     สำหรับการตัด

• ใช้สำหรับ     เป็นอะไหล่       สำหรับผลัดเปลี่ยนใบมีด      เมื่อได้ทำการถอดใบมีด    ชิ้นเดิมออก

• งายสำหรับการติดตั้ง

 •ใช้สำหรับกระบวนการตัด    และถ่ายโอนความร้อน

 

ใบมีด 45 องศา สำหรับการตัดที่มาตรฐาน
•ใช้เป็นใบมีด       สำหรับเปลี่ยนทดแทน     หลังจากที่ได้ทำการถอดใบมีด      ชิ้นเดิมออกแล้ว
•ง่ายสำหรับการติดตั้ง   เพื่อใช้งาน
•ใบมีดที่มีความคม      เป็นสิ่งที่จำเป็น       สำหรับเพื่อให้มั่นใจว่าวัสดุ       จะไม่เกิดการแตกหักเสียหาย     อันเนื่องมากจาก      ความเร็วมากสำหรับ    การแกะสลัก


คุณประโยชน์
•สินค้ามีคุณภาพสูง    และให้อายุการใช้งาน      ที่ยาวนาน    อย่างเป็นพิเศษ 
•ด้วยระบบคอมพิวเตอร์     ควบคุมเครื่อง   CNC    จึงสามารถมั่นใจได้        ในความละเอียดแม่นยำ       และถูกต้อง      เกี่ยวกับการตัด
•ใบมีดที่มีความคม      เป็นสิ่งที่จำเป็น      เพื่อให้สามารถมั่นใจได้ว่า        ในระหว่างกระบวนการแกะสลัก        ที่มีความรวดเร็ว      เป็นอย่างมาก วัสดุจะไม่เกิดความเสียหาย

 

 

การใช้งานสำหรับ

สามารถใช้งานได้ กับเครื่องตัดดังต่อไปนี้: CPM-LD, CPM-FS-C, CPM-CUTOK, CPM-RS เครื่องตัดไวนิล Roland®และเครื่องตัด GCC, Liyu, Redsail, Lidar, Jiachen และเครื่องตัดอื่น ๆ อีกมากมาย

 

ประโยชน์
•สามารถตัดไวนิล     ,รูปภาพ       ได้อย่างดีเยี่ยม   -     ฟิลม์มีลาย     และฟิลม์บาง อื่นๆ      อีกมากมาย 
•มีประสิทธิภาพ       การตัดสูง      ได้อย่างเหนือชั้น      แม้การออกแบบ    ที่ซับซ้อนมากที่สุด


รายละเอียด
•วัสดุ:ผลิตจากวัสดุ    ทังสเตนคาร์      ไบด์ซีเมนต์      ที่มีความละเอียด    หนาแน่นสูง     อย่างเป็นพิเศษ
•ขนาดใบมีด: 23mm ± 1 มิลลิเมตร
•เส้นผ่านศูนย์กลาง: 2ม.ม.
•ใบมีดชดเชย : 0.25ม.ม. และ 450-1500

 

 

คำแนะนำ :

จากข้อมูลระดับวิชาการ      การใช้ใบมีด        สำหรับการตัดขนาด     60    องศา      ในทุกๆวัน     เป็นการสินเปลื้อง ซึ่งสามารถตัดพื้นที่ได้น้อย     และสิ้นเปลื้อง       อายุการใช้งาน       ของใบมีด      ซึ่งการใช้ใบมีดในการตัด    45 องศานั้น      ใบมีดจะสามารถกระจาย     การตัดได้อย่างเหมาะสม         ทั่วทั้งขนาดความใหญ่        ของพื้นที่ใบมีด         ซึ่งสงผลให้สามารถ       ยืดอายุการใช้งาน    ของใบมีดได้อย่างยาวนาน      ดังนั้นควรใช้ใบมีด    45    องศา        เสมอในการใช้งานตัดปกติ        ยกเว้นในกรณีที่ใช้ใบมีด     60    องศา      สำหรับการตัดวัสดุที่มีความหนา      หรือมีจำนวนมาก      ซึ่งในกรณีนี้ใบมี   45   องศา       ไม่เหมาะสม     ที่นำมาใช้งาน

 

 

 

 

45 Degree Small Roland Vinyl Cutter Compatible Blades, N Grade 5pcs/ pack

Description:
Roland OEM blades are designed to replace your original blade for your Roland vinyl cutter. The 45 degree blades are meant for lighter vinyl or standard vinyl cutting. When your blade wears out, keep these replacement blades nearby so that you don't lose time during job production. These blades are meant for cutting heat transfer and sign vinyl materials. Pair this with our Roland blade holder to keep blades in place and adjust depth for varying vinyls. 
The 45 degree blades are good general purpose blades that do a very good job cutting both large and small letters/shapes in vinyl. There are 5 pcs in 1 pack.
 
• Made from cemented carbide, carbide is a very hard wearing metal which will last a long time for all your cutting needs.
• Made by  computer controlled CNC machines.
• The speed of carving is extremely quick.
• Blades are 45 degree for standard cutting.
• Use as replacement blades when original wears out.
• Easy to install.
• Cuts sign and heat transfer materials.

 High quality and extra long life OEM blades.
• Computer controlled CNC machines ensure precision and cutting accuracy.
• The sharp blades are necessary ensuring the unbroken materials due to extremely quick carving speed.
Compatible with the following cutters: Our CPM-LD, CPM-FS-C, CPM-CUTOK, CPM-RS Series vinyl cutters, Liyu, Redsail, Lidar, Jiachen and many more cutters on market, it can be used with Roland GX24, GX300, GX400, GX500, GX640, SP-540, SP-540I, SP-540V, SP-300, SP-300I, SP-300V, VP-300, VP-300I, VP-300V, VP-540, VP-540V, VP-540I vinyl cutters.

• Excellent for cutting vinyl, photo - stencil films & other thin films, etc.
• Superior cutting of the most intricate designs.

• Material: Extra accuracy and high density tungsten cemented carbide
• Blade size: 23mm±1mm
• Diameter: 2mm 
• Knifepoint offset: 0.25mm and 450-1500 


คำแนะนำ :

 

จากข้อมูลระดับวิชาการ การใช้ใบมีดสำหรับการตัดขนาด 60 องศา ในทุกๆวัน เป็นการสินเปลื้อง ซึ่งสามารถตัดพื้นที่ได้น้อย และสิ้นเปลื้องอายุการใช้งานของใบมีด ซึ่งการใช้ใบมีดในการตัด 45 องศานั้น  ใบมีดจะสามารถกระจายการตัด ได้อย่างเหมาะสม ทั่วทั้งขนาดความใหญ่  ของพื้นที่ใบมีด ซึ่งสงผลให้สามารถยืดอายุการใช้งาน ของใบมีดได้อย่างยาวนาน  ดังนั้นควรใช้ใบมีด 45 องศาเสมอในการใช้งานตัดปกติ ยกเว้นในกรณีที่ใช้ใบมีด 60 องศา สำหรับการตัดวัสดุที่มีความหนา หรือมีจำนวนมาก ซึ่งในกรณีนี้ใบมี 45 องศาไม่เหมาะสมที่นำมาใช้งาน

Note:
From the technical level, using a 60 degree blade on everyday cutting is a waste, less of the blade's cutting area is used, and blade life is wasted. The more horizontal cutting orientation of the 45 degree blade accurately distributes the cutting task over a larger blade area, and thus last longer. So use a 45 degree blade always, unless a 60 degree blade is needed for thick or more custom types of cutting, if 45 degrees blades are not available.


 

1. I don’t know this website well, how can I trust you?
2. Not clear about the Price Policy of Sign-in-Thai.com?
3. How to pay? Can I use credit card?
4. Is it safe to pay online? Will it occur any security problems concerning my personal information?
Quick Inquiry for This Product
ใบมีดตัดไวนิล,   สติ๊กกอร์   45  องศา   Roland    (  5 ชิ้น  /  แพ็ค  ) --- 45 Degree Small Roland Vinyl Cutter Compatible Blades, N Grade 5pcs/ pack

ใบมีดตัดไวนิล, สติ๊กกอร์ 45 องศา Roland ( 5 ชิ้น / แพ็ค ) --- 45 Degree Small Roland Vinyl Cutter Compatible Blades, N Grade 5pcs/ pack

฿364 - 396/pack

ขั้นต่ำให้การสั้งซื้อ : 1 pack

 • *Business E-mail:
 • *ชื่อ:
 • โทรศัพท์:
 • +86(10) 6370-5868
 • *Message:
 • Characters:20(Min.) - 2000(Max.)
 • *Verification code:

การส่งสินค้า :
We ship to more than 200 countries and 300 ports worldwide!
By Express: 3-5 business days
By Sea: 20-60 business days
How much to ship to
my place?
การชำระเงิน:
T/T Bank Transfer:
:
:

Video Guide:

เข้าสู่ระบบ E-mail สำหรับข้อเสนอพิเศษ

อัพเดท ส่วนลด ข้อเสนอพิเศษ รายการฟรี และ รางวัลเงินสด

หาข้อมูลเพิ่มเติม>>

ดูโปรโมชั่นของเราในสัปดาห์นี้.

www.Sign-in-Thai.com, It is the biggest online supplier of sign products in Thailand and specialized in providing One Stop Solution for customers to select AD equipments, AD consuming materials, sign exhibition products, etc. We have set up overseas branches in 6 foreign countries in order to provide better service for our customers all over the world. Our products cover all field of the AD and signage and all the products we supply are made in accordance with international quality standards as a result that, at present, we have more than 9,000 products online for sale. Since we implement the centralized purchasing, all the products are quoted with competitive prices and good quality.